Premijera “Geštalt Plac”

31. 05. — Samobor

20.00
Autorski projekt PAX-a
Organizator: Amatersko kazalište POU Samobor
Kino dvorana POU Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr