“Prirodna i kulturna baština Dubrovčaka”

19. 05. — Ivanić-Grad

19.00
23.Edukativno-muzejska akcija povodom obilježavanja Međunarodnog dana Muzeja  u staroj školi Dubrovčak Lijevi

KUP DVD-a Deanovec
Organizator: VZG Ivanić-Grada i DVD Deanovec

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688