Promocija knjige Krunoslava Božića ‘Lonja moga djetinjstva’

17. 06. — Ivanić-Grad

19.00
Mala dvorana POU
Organizator: POU Ivanić-Grad

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688