Putopisno predavanje “Od vrha do vrha – Maroko 2015.“

18. 10. — Ivanić-Grad

19.00
Matej Perkov u Gradskoj knjižnici
Organizator: Gradska knjižnica

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688