SamoborFest 2018.

02. 06. - 03. 06. — Samobor

9. međunarodni festival twirlinga i mažoretkinja
Organizator: Samoborske mažoretkinje
Sportska dvorana Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr