Samoborska zimska liga

06. 01. — Samobor

6., 13., 20. i 27.1.
10.00
Start u na Poljanicama
Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr