Samoborska zimska trail liga

03. 02. — Samobor

3. i 10.
Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor, Poljanice

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel./Fax +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
tourist@samobor.hr, www.tz-samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr