“Stoliću, prostri se”

26. 03. — Samobor

Dječja kazalište Dubrava: prema bajci braće Grimm, 4+
POU

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr