“Šuma priča”

09. 04. — Samobor

17.00
Umjetnička organizacija KRUNA TARLE-art i LOFT, 3+
Kino dvorana

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel./Fax +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
tourist@samobor.hr, www.tz-samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr