Sveta Ana

30. 07. — Krašić

11.00
Proštenje u Prekrižju
Sv. misa – crkva Sv. Mihovila i Ane u G.Prekrižju

Informacije

TZO Krašić
Krašić 101
10454 Krašić,
Tel./Fax +385 1 6270 488
tzokrasic@zg.ht.hr
www.tzokrasic.hr