Svjetski dan glazbe na jezeru

21. 06. — Sveta Nedelja

18.00
Kipišće
Park jezera Kipišće, Strmec

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr