“Takvim sjajem može sjati” koncert Arsenovih hitova

17. 05. — Ivanić-Grad

20.00
Koncert Arsenovih hitova…i humora, Ksenija Erker i Zoran Mišolongin
Velika dvorana POU
Organizator: POU Ivanić-Grad

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688

Skip to content