Tisućljeća kulinarstva

08. 09. - 09. 09. — Žumberak

Radionice pretpovijesne, rimske, srednjovjekovne i tradicijske žumberačke kuhinje
Arheološki park Budinjak
Informacije i prijave: +385 (0)1 3327 677; dubravka.kranjcevic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr