Tradicionalna automobilistička utrka 9. Rally Show “Santa Domenica 2018.”

23. 11. - 25. 11. — Sveta Nedelja

24.11
Ceremonijalni start
Trg Ante Starčevića

25.11.
Utrka rally-a, Savršćak,Samobor
Organizator: Auto karting klub Sveta Nedelja, www.akk-svetanedelja.com

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr