Turnir u bridžu

15. 10. — Samobor

16.00
Športski bridž klub Samobor se pridružuje obilježavanju Dana grada Samobora prigodnim tradicionalnim  turnirom
Kotizacija 50 kuna, prijave na 0913300724
Oštarije,Senjska 3
ŠBK Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr