Večernjakova utrka

01. 04. — Samobor

Utrka na 5000 m humanitarnog je karaktera, a simboličan iznos od 10 kuna po sudioniku donira se Sigurnoj kući u Samoboru.
Više na: zdravoproljece.hr

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr