“Vina Kolarić Zimska brdska liga Japetić”

26. 02. — Jastrebarsko

10.00
Svake nedjelje u mjesecu
Start: Šumski dvor Kolarić – Sveta Jana (Ivančići )
Cilj: terasa planinarskog doma na Japetiću
Organizator: Atletski klub „Jastreb 99“

Informacije

TZG Jastrebarsko
Vladka Mačeka 1
10450 Jastrebarsko,
Tel./Fax +385 1 6272 940
info@tzgj.hr, www.tzgj.hr