Vina Kolarić – Zimska brdska liga Japetić

10. 02. — Jastrebarsko

10.00 
Organizator: Atletski klub „Jastreb 99“, Start: Šumski dvor Kolarić – Sveta Jana (Ivančići )
Cilj: terasa planinarskog doma na Japetiću

Informacije

TZG Jastrebarsko
Vladka Mačeka 2
10450 Jastrebarsko,
Tel./Fax +385 1 6272 940
info@tzgj.hr, www.tzgj.hr