Zaštita vinove loze od bolesti, štetnika i gnojidba

02. 02. — Ivanić-Grad

17.30
Predavanje na temu
POU, Organizator: Udruga Brenta

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688