Zima u GKS

02. 01. - 12. 01. — Samobor

Radionice za školarce: filmske animacije i Mali istraživači, organizator: Gradska knjižnica Samobor
Gradska knjižnica Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel./Fax +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
tourist@samobor.hr, www.tz-samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr