St. George’s Day in Turopolje

22. 04. — Velika Gorica @en

10:00 am
World Pork And Potato Stew Day
Turopolje Lunch
Lukavec Old Town

Informacije

TZG Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 2
10410 Velika Gorica,
Tel. +385 1 6222 378
tzvg@tzvg.hr, www.tzvg.hr

POU Velika Gorica
Zagrebačka 37
Velika Gorica,
Tel. +385 1 6259 800
www.pouvg.hr