Samoborska vinska cesta


VinogradiZagrebačka županija prošle je godine dobila još jednu vinsku cestu.  Cesta kreće od prostorija samoborske Vinogradarsko-vinarske udruge, prolazi kroz Kladje do Molvica, zatim preko Klaka i Cerja do Male Jazbine, a potom kroz Rude do Slanog Dola. Na njoj se nalazi sedam vinotočja, pet izletišta, kao i brojni drugi turistički sadržaji te nekoliko turističkih atrakcija – Grgosova špilja, Rudnik “Sveta Barbara”, Botanički vrt Suban.

Popis vinara Samoborske vinske ceste

Samobor — Povratak na vrh